Proficar, tabletki (Polfarmex)

0 kupi ponownie
0 dodanych recenzji
Zobacz wszystkie opinie (0)

O produkcie

Wskazania do stosowania Hamowanie agregacji płytek krwi: - w chorobie niedokrwiennej serca, - w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca, - w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG), po przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyce wieńcowej (PTCA), - w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, - w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka, - w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki. Dawkowanie i sposób podawania Doustnie. Początkowa, jednorazowa dawka – 150 mg na dobę. Dawka podtrzymująca – 75 mg na dobę. Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzać.

Opinie

Aktywność fizyczna w ciąży